KVKK

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Altur Antalya Lara Turistlik Tesisler ve İşletmeleri A.Ş. Club Hotel Sera  şirketimiz bünyesinde, tarafımızca sunulan veya tarafınızca talep edilen hizmetlerden yararlanmanız sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerin korunmasına azami özeni göstermektedir. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, kişisel bilgilerinizin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası” ile dikkatinize sunulmuştur.

 

Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası, Club Hotel Sera tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Amaç Unsuru: Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir

Ticari Çerezler: İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Üçüncü Parti Çerezler:  Club Hotel Sera internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Çerez İzinleri: Club Hotel Sera internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme Club Hotel Sera internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız. Yukarıdaki çerez türleri başlığındaki son paragrafta ifade edildiği şekilde çerez kullanımından çıkma yapılabilmektedir.

Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Club Hotel Sera ; işbu Politika ’da kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması

‘Club Hotel Sera’nin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına talep ettiği ve kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası vb.) sizin “kişisel verileriniz” olduğunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şekillerde bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, kampanya çalışmaları, Şirketimizin ve Şirketimizle ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecek ve saklanacaktır. Ayrıca, web sitemizi ziyaret eden kişilerin –kişisel bilgi içermeyen- davranış ve tercihleri analiz edilmekte, hizmet kalitemizi artırmaya yönelik istatiksel veriler toplanmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verileri genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklamaktadır. Ancak, internetin doğası gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Bu tür kullanımlardan doğacak zarar Club Hotel Sera ve/veya yetkilileri sorumluluğunda değildir.

Şirketimizin resmi sitesindeki ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla 3D Secure uygulaması ile alınmakta, ödemeye yönelik tüm işlemlerin -gloria.com.tr ara yüzü üzerinden- banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememekle birlikte, web sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

 

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel veriler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmakta olup, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Altur Antalya Lara Turistlik Tesisler ve İşletmeleri A.Ş. Club Hotel Sera ve/veya yetkilileri sorumlu değildir.

 

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme,  b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici bilgiler ile KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  https://www.clubhotelsera.com.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı nüshasını Güzeloba, Lara Cd., 07230 Muratpaşa/Antalya adresine elden, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla gönderebilir yahut kalite@clubhotelsera.com.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Ayrıca, Club Hotel Sera-bülten listesinden ayrılmak istemeniz halinde, e-bültenin en alt bölümünde bulunan "bu bülteni bir daha almak istemiyorsanız buraya tıklayınız." linkine tıklayabilirsiniz.

 

İnternet Sitesinin İçeriğinde Yer Alan/Yer Alacak Üçüncü Kişilere Ait Bağlantılar Hakkında

Altur Antalya Lara Turistlik Tesisler ve İşletmeleri A.Ş. Club Hotel Sera ve/veya yetkilileri, resmi web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, ziyaret ettiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

İşbu sözleşmede öngörülen şartları, gerek web sitemiz vasıtasıyla gerekse doğrudan sunduğumuz hizmetleri talep etmekle kabul etmiş bulunduğunuzu belirtir, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

 

Pazarlama İzni

Club Hotel Sera tarafından yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Altur Antalya Lara Turistlik Tesisler ve İşletmeleri A.Ş. Club Hotel Sera ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen adımlarda paylaşacağım telefon ve e-posta adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin Altur Antalya Lara Turistlik Tesisler ve İşletmeleri A.Ş. Club Hotel Sera tarafından saklanmasına, kullanılmasına, bu amaçla sınırlı olmak üzere ileti gönderimi konusunda hizmet aldığı 3. kişiler ile paylaşılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde ilgili resmi kurumlara sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum.

Altur Antalya Lara Turistlik Tesisler ve İşletmeleri A.Ş. Club Hotel Sera bu iletişim bilgilerimi; daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği yaptığı 3. kişiler ile paylaşmak üzere gerekli güvenlik koşullarını sağlaması kaydıyla süresiz olarak yurtiçi ve/ veya yurtdışında saklayabilir ve kullanabilir. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin bu şekilde saklanmasına ve kullanılmasına açık izin verdiğini kabul eder.

Altur Antalya Lara Turistlik Tesisler ve İşletmeleri A.Ş. Club Hotel Sera

Güzeloba, Lara Cd., 07230 Muratpaşa/Antalya

Tel: +90 242 349 34 34 (pbx)

Fax: +90 242 349 34 70

E-posta: kalite@clubhotelsera.com.tr

Altur Antalya Lara Turistlik Tesisler ve İşletmeleri A.Ş. Club Hotel Sera

İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
Kabul Et